האתר סגור להזמנות. לשאלות ובירורים, נא לשלוח מייל למוריה moria@meitarim.org.il

חומרי למידה - תשפ"ד

תכניות מיתרים לבתי הספר העל יסודיים

לאורך השנים פתחנו ברשת מיתרים חומרי למידה בעבור החינוך המשלב, המשתלבות בצד תכניות הלימודים של משרד החינוך ותכניות הלימוד בתכנית תרבות יהודית ישראלית.

אנו ממליצים לכם להיעזר בטבלה מיפוי החומרים ולעיין בחומרי הלימוד שבספרייה

טבלת מיפוי חומרים
עיון בספרייה החינוכית

תכניות שניתן להזמין כתכנית מודפסת ללימוד בכיתה