בתי מדרש - יסודי

תכניות מודפסות להזמנה במחירים מוזלים לביה"ס המלווים על ידי הרשת. להזמנה לחצו על כפתור "הוספה להזמנה".

יונה חצי לבנה

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: א-ב

מידע נוסף:

ספר (למורה) וחוברת עבודה לתלמידים לכיתות א-ב

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת מיתרים: 20 ₪

*כמות מבוקשת

אתרים בירושלים

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: ב-ג

מידע נוסף:

תכנית לימודים המציגה את המגוון שבירושלים ובחברה שלנו, לכיתות ב-ג.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת מיתרים: 35 ₪

*כמות מבוקשת

דמויות בירושלים

תחום הידע: בתי מדרש

כיתה: ד-ו

מידע נוסף:

תכנית לימודים המציגה את המגוון שבירושלים ובחברה שלנו, לכיתות ד-ו.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת מיתרים: 35 ₪

*כמות מבוקשת

הכל דיבורים

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: א

מידע נוסף:

תכנית לימודים ערכית על השפה והדיבור שלנו לכיתות א.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת מיתרים: 35 ₪

*כמות מבוקשת

הכל דיבורים

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: ב-ג

מידע נוסף:

תכנית לימודים ערכית על השפה והדיבור שלנו לכיתות ב-ג.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת מיתרים: 35 ₪

*כמות מבוקשת

הכל דיבורים

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: ד-ו

מידע נוסף:

תכנית לימודים ערכית על השפה והדיבור שלנו לכיתות ד-ו.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת מיתרים: 35 ₪

*כמות מבוקשת

ע' לציון

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: ד-ט

מידע נוסף:

כרטיסיות לימוד כיתתיות בנושא ציונות.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת במיתרים: 125 ₪ למארז

*כמות מבוקשת

ע' לציון - מדריך למורה

תחום הידע: בתי מדרש
כיתה: א-ב

מידע נוסף:

מדריך למורה.

מחיר: 

למוסדות החברים ברשת במיתרים: 20 ₪ ליחידה

*כמות מבוקשת